Doprava

  • dodávky na plánovaný čas
  • optimalizace Rinkai Routing

DLC Napajedla a.s., distribuční a logistické centrum pro zásobování obchodní sítě tří spotřebních družstev, a to Jednoty Hodonín, Uherský Ostroh a Zlín, disponuje vlastním vozovým parkem.

Vozový park tvoří 17 vozidel. Vzhledem k vysokému počtu prodejen je pro úspěšnou realizaci závozu nezbytně nutná i různorodost flotily a možnost zavážek v různých teplotních režimech. Ve fluktuačních obdobích využíváme rovněž externí dopravce.

Pro maximální efektivnost vytěžování vozů je při tvorbě rozvozových plánů využit optimalizační nástroj Rinkai Routing (RiRo). Program výrazně napomáhá vytvořit efektivní plán dopravy na základě zákaznických objednávek zaslaných prodejnami na daný rozvozový den, přičemž při generování jednotlivých tras jsou respektována jak přepravní omezení (dostupnost vozidel podle času,omezení pro určitý druh vozidla, hmotnostní omezení, podjezdné výšky, uzavírky, apod.), tak i zákaznická omezení v podobě otvírací doby – časových oken. Při optimalizaci RiRO využívá unikátní algoritmy, které zpracovávají digitální mapy. Ty obsahují aktuální informace o průjezdnosti či rychlostech úseků, poplatcích za mýtné. Po vytvoření rozvozového plánu je prodejnám rozeslán email o předpokládaném příjezdu dodávky, řidičům jsou vytištěny itineráře a data jsou rovněž odeslána do mobilní aplikace RiRo, ta informuje řidiče o naplánovaných rozvozech na zvolený den a v případě nenadálého problému na trase, umožní okamžitě na tuto situaci reagovat (avízo na prodejnu, přepočet trasy).

Cenným výstupem z daného plánu – období, je pak i možnost reportingu poukazující na počet odjetých tras, počet zavezených prodejen, rozdíl plánovaného kilometrového nájezdu oproti reálnému, hmotnostní a především objemové vytížení jednotlivých vozidel, tak i celé flotily.

Současně z informačních systému využíváme i Webdispečnik, jakožto komplexní GPS systém zejména pro sledování vozidel a získání mnohdy potřebné informace o určení okamžité polohy vozidel takřka v reálném čase.

Dodavatelé zboží mají k dispozici objednávkový systém vykládkových oken.