Domů

Distribuční logistické centrum pro zásobování potravinářského a drogistického zboží v rámci uzavřeného obchodního řetězce.

O nás

Distribuční logistické centrum pro zásobování potravinářského a drogistického zboží v rámci uzavřeného obchodního řetězce.

Společnost DLC Napajedla a.s. byla založena v roce 2004 jako distribuční a logistické centrum pro zásobování obchodní sítě tří spotřebních družstev, a to Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně, Jednoty spotřebního družstva v Uherském Ostrohu a Jednoty, spotřebního družstva ve Zlíně. DLC Napajedla a.s. je dceřinou společností těchto spotřebních družstev.

V následujících letech začala společnost zásobovat obchodní síť dalších dvou spotřebních družstev. V roce 2014 došlo k fúzi Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně s Jednotou, spotřebním družstvem v Novém Jičíně a k fúzi Jednoty spotřebního družstva v Uherském Ostrohu s Jednotou, spotřebním družstvem v Hranicích. Tímto se rozšířila síť prodejen, které jsou zásobovány z DLC Napajedla a.s. tak, že v roce 2020 činí přibližně 300 prodejen, jež se nachází v okresech Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín, Olomouc, Přerov, Prostějov a Nový Jičín.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je zajištění kvalitního, řádného a včasného zásobení prodejen akcionářů společnosti, tedy zajištění všech skladovacích, distribučních a logistických procesů. Společnost navazuje svou činností na centrální nákup, prováděný i pro akcionáře společnosti prostřednictvím společnosti COOP MORAVA s.r.o. Zásobování sítě prodejen je prováděno vlastním vozovým parkem. Díky používání moderních, sofistikovaných skladových systémů a dalších moderních technologií tak DLC Napajedla a.s. představuje především logistické zázemí všech tří spotřebních družstev.

Mimo svou hlavní činnost společnost také najímá v administrativní budově, která tvoří součást celého distribučně logistického centra, dalším podnikatelským subjektům nebytové prostory, ať již za účelem skladování nebo jejich využití jako kancelářských nebo konferenčních prostor.