Domů

Distribuční logistické centrum pro zásobování potravinářského a drogistického zboží v rámci uzavřeného obchodního řetězce.

O nás

Distribuční logistické centrum pro zásobování potravinářského a drogistického zboží v rámci uzavřeného obchodního řetězce.

Společnost DLC Napajedla a.s. byla založena v roce 2004 jako distribuční a logistické centrum pro zásobování obchodní sítě tří spotřebních družstev, a to Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně, Jednoty spotřebního družstva v Uherském Ostrohu a Jednoty, spotřebního družstva ve Zlíně. DLC Napajedla a.s. je dceřinou společností těchto spotřebních družstev.

V následujících letech začala společnost zásobovat obchodní síť dalších dvou spotřebních družstev. V roce 2014 došlo k fúzi Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně s Jednotou, spotřebním družstvem v Novém Jičíně a k fúzi Jednoty spotřebního družstva v Uherském Ostrohu s Jednotou, spotřebním družstvem v Hranicích. Tímto se rozšířila síť prodejen, které jsou zásobovány z DLC Napajedla a.s. tak, že v roce 2020 činí přibližně 300 prodejen, jež se nachází v okresech Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín, Olomouc, Přerov, Prostějov a Nový Jičín.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je zajištění kvalitního, řádného a včasného zásobení prodejen akcionářů společnosti, tedy zajištění všech skladovacích, distribučních a logistických procesů. Společnost navazuje svou činností na centrální nákup, prováděný i pro akcionáře společnosti prostřednictvím společnosti COOP MORAVA s.r.o. Zásobování sítě prodejen je prováděno vlastním vozovým parkem. Díky používání moderních, sofistikovaných skladových systémů a dalších moderních technologií tak DLC Napajedla a.s. představuje především logistické zázemí všech tří spotřebních družstev.

Mimo svou hlavní činnost společnost také najímá v administrativní budově, která tvoří součást celého distribučně logistického centra, dalším podnikatelským subjektům nebytové prostory, ať již za účelem skladování nebo jejich využití jako kancelářských nebo konferenčních prostor.

Pozvánka na jednání valné hromady 23. 05. 2024

VH se bude konat dne 23.5.2024 v 09:00. Podrobný návrh programu je k dispozici v níže přiložené pozvánce.

WHISTLEBLOWING – EVROPSKÁ OCHRANA OZNAMOVATELŮ