IT

Od roku 2022 byla svěřena správa HW a SW společnosti NIO s.r.o. Jedná se o IT společnost se zaměstnanci s více než 25 letými zkušenostmi v oboru.

V DLC Napajedla došlo k zásadní rekonstrukci rozvodů počítačové sítě. Obměnily se aktivní síťové prvky WiFi přístupové body, odstranili se síťové potenciálně nebezpečné prvky a do všech rozvaděčů byly přivedeny optické trasy. Celé schéma počítačové sítě je nyní daleko jednodušší, přehlednější, odolnější a bezpečnější.

Což ve finále znamená:

  • Snížení rizika poruchy
  • Odstavení pouze části sítě při poruše
  • Snížení rizika dlouhodobé odstávky při poruše.
  • Výrazné zrychlení detekce problémů na síti.
  • Snížení rizika odstavení sítě připojením nezabezpečeného zařízení.

Dalším důležitým krokem bylo odstavení stávající analogové ústředny a přechod na IP telefonii. Ta je také zapojena do nově zrekonstruované počítačové sítě a využívá všech jejich výhod uvedených výše.

V oblasti koncových zařízení byla provedena zásadní výměna zastaralých počítačů a tiskáren na štítky.