Externalizace účetnictví a personalistiky

V první řadě jsme externalizovali vedení účetnictví a personalistiky, které nyní zajišťuje společnost EUREGNIA.

Součástí řešení byl kompletní import a export faktur a dat přes EDI, nastavení evidence a kontroly stavů skladů, příprava odpisových plánů dle reálných potřeb firmy.

Došlo k zásadní rekonstrukci nastavení oběhu dokladů a předávání informací mezi jednotlivými odděleními firmy i ve způsobu reportingu pro manažery a vedoucí týmů. Výsledkem bylo významné zjednodušení procesů.

Hlavními přínosy externalizace účetnictví a personalistiky jsou:

  • Kvalitní podklady pro rozhodování představenstva a ředitele
  • Reporting pro vyhodnocování plnění budgetů
  • Online dostupné informace o nákladech, výnosech, majetku a závazcích
  • Denní kontrola přenosů dat a snížení rizika kolizí
  • Zajištění zastupitelnosti pro chod účetního oddělení
  • Snížení časové náročnosti přípravy podkladů pro obchodní činnost

Dalším krokem bylo zaškolení interních pracovníků na nový systém kontrol, vyhodnocování dat a reporting.

Podařilo se eliminovat zdvojené úkony a množství papírových dokladů. Významným aspektem změny bylo také zlepšení a posílení vztahů s bankovními ústavy a leasingovými institucemi.